1. Anonimii Migrației. Teatru Documentar Rural
  2. Descrierea generală a proiectului

Anonimii Migrației este o platformă care găzduiește materiale pe tema efectelor migrației asupra mediului rural, lansată în 2019 de către Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău, în contextul unui proiect co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național și Primăria Comunei Hida. Derulat în 2019 în trei localități rurale din județul Sălaj, „Anonimii Migrației – Teatru Documentar Rural” a fost un proiect de intervenție culturală cu un pronunțat caracter interdisciplinar și multicultural care a inaugurat seria de colaborări cu sectorul artistic independent din domeniul artelor spectacolului și artelor vizuale. Proiectul a vizat documentarea efectelor migrației transnaționale în comunele Carastelec, Marca și Hida, în vederea producerii unui spectacol de teatru documentar și a unei expoziții foto-audio, urmate de un mini-turneu de prezentare a spectacolului rezultat în fața publicului din comunele menționate. În etapa de documentare, în paralel cu realizarea de interviuri, regizorul Claudiu Lorand Maxim, asistat de scenograf Anda Pop și antropolog Ágota Ábran, au realizat timp de o săptămână în fiecare localitate, ateliere de teatru forum și teatru imagine cu elevii din ciclul gimnazial, în baza parteneriatului cu școlile locale.

Proiectul a avut la bază conlucrarea dintre mediul artistic independent și mediul științific specific muzeului și altor institute de cercetare, prin formarea de echipe mixte care au documentat audio și fotografic poveștile despre migrație, singurătate și abandon ale bătrânilor și copiilor rămași în localitățile vizate, în baza materialului rezultat fiind redactat scenariul pentru spectacolul de teatru documentar Sunt una dintre fortunate, de către dramaturga și sociolog Alexandra Voivozeanu.Tot în vederea producerii spectacolului de teatru documentar au fost foarte utile exercițiile și jocurile derulate în cadrul atelierelor de teatru pentru copii, fiind un mijloc foarte bun de explorare a universului acestora și de înțelegere a problemelor cu care aceștia se confruntă la școală, acasă și în comunitate. Prin intermediul acestui proiect, echipa de cercetare a dezvoltat o metodologie de lucru care îmbină teatrul, jocurile de story telling, interviurile și observația participativă, atât în faza de documentare și producere a spectacolului, cât și în faza de itinerare în localitățile documentate, prin confruntarea publicurilor locale și într-o anumită măsură a interlocutorilor a căror povești de viață și migrație au fost amalgamate și ficționalizate în spectacolul rezultat. Discuțiile care au urmat fiecărei reprezentări au evidențiat din plin utilitatea acestui demers, atât sub aspectul documentării, cât mai ales ca mod de redare a demnității vieților și poveștilor prin mijloace artistice. În unele cazuri, interlocutoarele participante la reprezentațiile spectacolului au subliniat dimensiunea terapeutică a unui astfel de demers.

Avanpremiera și premiera spectacolului Sunt una dintre fortunate (regia Claudiu Lorand Maxim) a avut loc la Zalău, în noiembrie 2019, iar ulterior reprezentațiilor din rural, spectacolul a fost prezentat la Cluj și a intrat în programul teatrului independent Reactor de Creație și Experiment, parteneri principali în acest demers, cu o contribuție esențială în partea de producție a spectacolului. Prin acest proiect, echipa Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău a explorat posibilitățile teatrului documentar ca modalitate artistică de diseminare și popularizare a rezultatelor unor cercetări derulate la nivelul instituției, în special cele care abordează teme actuale și cu efecte multiple și complexe asupra societății. În același timp, prin acest proiect s-au reluat muncile de explorare și documentare a efectelor migrației trans-naționale în ruralul sălăjean, muncile de teren continuând sub alte forme inclusiv în prezent.

În plan academic, o parte din materialul documentar cules în cadrul acestui proiect, completat de alte materiale, au fost folosite în vederea redactării articolului The Human Cost of Fresh Food: Romanian Workers and Germany’s Food Supply Chains” de către Valer Simion Cosma, Cornel Ban (Copenhagen Business School, Danemarca) și Daniela Gabor (University of West England, UK) în Review of Agrarian Studies, vol. 10, No 2, Iulie-Decembrie 2020.

În februarie 2020, rezultatele proiectului și metodologia inovatoare, bazată pe intersectarea metodelor specifice antropologiei cu cele specifice cercetării artistice, au fost prezentate de către Valer Simion Cosma la Institutul de Studii Europene al Universității Libere din Bruxelles, în cadrul conferinței „The Anonymous People of Migration. The effects of transnational migration on rural families from Sălaj County (Romania)”. Explorarea efectelor diverselor etape ale migrației asupra lumii rurale sălăjene și din județele învecinate continuă, muncile de teren și documentarea bibliografică și arhivistică fiind derulate în principal de Valer Simion Cosma, coordonator al acestei platforme.