Croco/ aprilie 3, 2019/ Proiect/ 0 comments

Anonimii Migrației. Teatru Documentar Rural

„Anonimii Migrației – Teatru Documentar Rural” este un proiect de intervenție culturală cu un pronunțat caracter interdisciplinar și multicultural care vizează activarea culturală a 4 localități din județul Sălaj (din care 3 rurale) în vederea producerii unui spectacol de teatru documentar, a unui mini-turneu de teatru cu spectacolul produs, a unei expoziții foto itinerante, a unei broșuri tipărite cu mărturii despre efectele migrației asupra familiilor din lumea rurală și urbanul mic și a unei platforme online (website) care să găzduiască materiale (foto, audio, video, text) rezultate pe parcursul proiectului, cu potențial de dezvoltare în viitor.

Proiectul are la bază colaborarea dintre o instituție publică fundamentală pentru viața culturală a județului (Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău), cu instituțiile locale (primării și școli) și cu sectorul artistic independent din domeniul artelor performative și artelor vizuale. Prin cel puțin trei aspecte, proiectul este unul inovator:

  • pe de o parte, proiectul propune conlucrarea dintre mediul artistic independent și mediul științific specific muzeului, prin formarea de echipe mixte care vor documenta prin interviuri video/audio și fotografii poveștile despre migrație, singurătate și abandon ale bătrânilor și copiilor rămași în localitățile vizate și vor pregăti scenariul viitorului spectacol de teatru
  • proiectul adaugă producției și expoziției rezultate un mini-turneu înapoi în localitățile din care au fost culese poveștile ce au stat la baza scenariului și expoziției, după care le vor exporta, prin intermediul teatrului independent Reactor de Creație și Experiment din Cluj și a viitoarei platforme online „Anonimii Migrației” către publicul larg.
  • caracterul multicultural și bilingv asumat al acestui proiect. Au fost selectate, pe lângă orașul reședință de județ, 3 localități rurale, una majoritar românească (Hida), una majoritar maghiară (Carastelec) și una mixtă, româno-romă-maghiară-slovacă (Marca), astfel că atelierele de teatru forum și teatru imagine cu elevii din localitățile vizare, ateliere care vor însoți muncile de documentare, se vor desfășura în limbile română și maghiară, interviurile de asemenea, iar spectacolul, expoziția foto, volumul de mărturii și platforma online rezultate vor fi bilingve.

Prin producerea în cadrul aceluiași proiect a unui spectacol de teatru documentar, a unei expoziții foto itinerante, a unei broșuri cu mărturii și imagini, a unei platforme online, turneul acestora și atelierele de teatru forum și imagine, proiectul de față își propune să creeze, în primul rând, o modalitate de comunicare interactivă și interculturală între publicul din mediul rural și artiști din domeniul artelor spectacolului și cercetători ai muzeului județean, pe teme familiare și relevante pentru lumea rurală și urbanul mic contemporan.

Proiectul are un triplu efect. În primul rând, prin produsele rezultate: un spectacol de teatru documentar, o expoziție foto itinerantă, o broșură care să cuprindă mărturii ale celor intervievați și scenariul spectacolului, o platformă online, se atrage atenția asupra unei probleme acute care afectează întreg arealul rural românesc și urbanul mic/mediu. În al doilea rând, prin intermediul atelierelor de teatru forum și teatru imagine coordonate de Claudiu Lorand Maxim, Ágota Ábrán și Anda Pop, elevii se vor familiariza cu un sistem de jocuri și exerciții prin care se pot detașa de felul în care acționează în societate, pot reconstitui și analiza consecințele acțiunilor lor, implicându-i într-un proces de reflecție critică și dialog asupra libertății. În al treilea rând, atât prin produsele artistice realizate, cât și prin activitățile specifice fiecărei etape a proiectului, „Anonimii Migrației – Teatru Documentar Rural” facilitează preluarea de către mediul artistic și muzeal a unor teme esențiale pentru lumea rurală actuală, contribuind la elaborarea unui discurs despre zonele rurale și urbane multiculturale – defavorizate în plan cultural – în artele contemporane și manifestările cultural artistice vizibile în zonele culturale centrale ale țării.

La nivel local, proiectul permite familiarizarea publicului local cu demersuri socio-culturale și artistice ce investighează chestiuni precum migrația, drepturile omului, rasismul, nevoia de solidaritate și dialogul intercultural. Pe de altă parte, acest proiect încearcă și să completeze programul educațional desfășurat prin instituțiile de învățământ publice, oferind elevilor din localitățile rurale vizate o serie de activități cultural-educaționale accesibile în general doar celor din mediul urban.

Share this Post

Leave a Comment

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

*
*