Bătrânețe și schimbare în lumea rurală în contextul migrației transnaționale

0

Începută anul trecut, prin proiectul Anonimii Migrației. Teatru Documentar Rural, cercetarea efectelor migrației transnaționale asupra lumii rurale sălăjene continuă printr-o nouă etapă. În etapa de anul trecut, fiind vorba de presiunea finalizării unui spectacol de teatru documentar și a unei expoziții foto-audio, cercetarea de teren s-a desfășurat într-un ritm rapid, bazându-se în principal pe interviuri realizate de o echipă amplă, compusă din cercetători ai muzeului, cercetători ai fenomenului migrației de la instituții partenere și artiști din sectorul cultural independent. Interviurile au fost completate de ateliere de teatru forum realizate cu elevi din comunitățile vizate și de însemnări având la bază observațiile unora din membrii echipei.

În noua etapă, proiectul se concentrează pe o singură localitate rurală, urmărindu-se o cercetare întinsă pe o durată mai lungă, în care interviurile să fie prefațate și completate de observație participativă și discuții informale, din dorința de a explora și descifra într-un mod mai aprofundat viața comunității și efectele migrației transnaționale. Tema centrală este în continuare, viața celor rămași acasă, cu membri ai familiei plecați sezonier sau pe termen lung la muncă în străinătate. Cercetarea se concentrează în special pe vârstnici, pe traiul lor, pe relațiile cu familia lor și pe modurile în care aceștia percep transformările din familiile și comunitățile lor produse în ultimele decenii. În cele 3 săptămâni de teren desfășurate până acum s-au realizat o serie de interviuri de istorie orală, concentrate pe poveștile de viață și pe episoadele de migrație sezonieră pentru munci în agricultură, în alte zone din România sau în străinătate, încercând să circumscriem importanța acestora în procesul de construire și consolidare a unei culturi a migrației în rândul mai multor generații. Pe partea de observație și discuții informale s-a urmărit în special dinamica internă a comunității, relațiile cu mediul urban și lumea din afara comunității, precum și problemele pe care vârstnicii le întâmpină în viața lor de zi cu zi. Temele centrale, rezultate din afirmațiile acestora sau din situații concrete sunt legate în special de transportul public către alte localități sau către mediul urban, accesul la îngrijire medicală și nivelul scăzut al pensiilor. O temă specială, în contextul dispariției dispensarului sătesc și al accesului tot mai dificil la îngrijire medicală, o reprezintă îngrijirea bătrânilor în situații de neputință și modurile în care membrii familiei, în special în cazul celor plecați peste hotare. Tot în acest registru, notațiile bazate pe o serie de discuții și pe observație directă (în cazul unei familii), au vizat și modurile în care măsurile luate în contextul pandemiei Covid 19 au afectat populația vârstnică și pe cei suferinzi de diferite afecțiuni.

Chiar dacă etapa aceasta se concentrează asupra vârstnicilor, interviurile și discuțiile informale au vizat și poveștile de migrație ale celor implicați în migrația sezonieră sau de muncă durată, urmărindu-se în special obținerea de informații despre condițiile de muncă, salarizare și condițiile de locuire, precum și motivațiile care stau la baza plecărilor. Pentru că migrația transnațională, prin toate aspectele sale, exercită o amplă și complexă influență asupra comunității rurale, modelând atât viețile celor plecați, întorși sau rămași, cât și arhitectura locală, peisajul și relațiile intra-comunitare, eforturile de observație și intervievare au căutat să acopere un spectru cât mai larg și să radiografieze comunitatea într-o manieră cât mai profundă și mai detaliată. În acest sens, o componentă esențială a acestei etape de cercetare o reprezintă documentarea foto-video a comunității (locuințe, gospodării, străzi, infrastructură locală, atmosferă comunitară etc.), cu focus atât pe interlocutori, cât mai ales pe arhitectura și peisajul local profund amprentat de transformările din ultimele decenii și aflat în continuare în plină transformare. 

Fotografii realizate de Patricia Marina Toma. 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *